Skip to content

Shorts

Welcome to Cavemen Shorts, our captivating mini-series that delves deep into the stories of the Cavemen Tribe and the colorful history of Malta. Join us as we embark on a journey through time, exploring diverse narratives and uncovering hidden gems from the past. From personal anecdotes to historical tales, Cavemen Shorts promises to enlighten, entertain, and inspire. Stay tuned for an immersive storytelling experience like no other!

Cavemen Shorts 001 – It-Televiżjoni

L-evoluzzjoni tat-Televiżjoni f’Malta fl-aħħar tas-sebgħinijiet u l-bidu tat-tmeninijiet ma’ Fabio Agius. Nagħtu ħarsa lejn il-programmi li kienu fil-qofol tal-bidu tal-pop culture ġewwa pajjiżna u li ffurmaw l-ġenerazzjoni sħiħa ta’ Maltin.